පුවත්

 • Actuator Synchronization හි වැදගත්කම

  ක්‍රියාකාරක සමමුහුර්තකරණයේ වැදගත්කම බහු ක්‍රියාකාරක පාලන ක්‍රම දෙකක් ඇත - සමාන්තර සහ සමමුහුර්ත.සමාන්තර පාලනය සෑම ක්‍රියාකාරකයකටම නියත වෝල්ටීයතාවයක් ප්‍රතිදානය කරන අතර සමමුහුර්ත පාලනය එක් එක් ක්‍රියාකාරකයට විචල්‍ය වෝල්ටීයතාවයක් ප්‍රතිදානය කරයි.බහු ක්‍රියාකාරී සමමුහුර්ත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • සීමා ස්විචයක් නොමැති ක්‍රියාකරු

  සීමා සහිත ස්විචයක් නොමැති ක්‍රියාකාරකය සීමා රහිත ස්විච රේඛීය ක්‍රියාකාරක මෝටරය පමණක් මෙම වින්‍යාසය තුළ ක්‍රියාකරුට ලිමිට් ස්විච් උපාංගයක් නොමැත, එබැවින් ප්‍රතිදානයේදී අපට ඇත්තේ DC මෝටර් බල කේබල් දෙක පමණි.එහි str පාලනය කරන කිසිදු උපාංගයක් නොමැතිව රේඛීය ක්‍රියාකාරකය භාවිතා කරන බව අවධානය යොමු කරන්න...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • රේඛීය ක්‍රියාකාරකයක් යනු කුමක්ද?

  රේඛීය ක්‍රියාකාරකයක් යනු කුමක්ද? රේඛීය ක්‍රියාකාරකයක් යනු භ්‍රමණ චලිතය රේඛීය චලිතය සහ රේඛීය චලිතය බවට (සරල රේඛාවකින්) පරිවර්තනය කරන උපකරණයක් හෝ යන්ත්‍රයකි.මෙය විද්‍යුත් AC සහ DC මෝටර හරහා සිදු කළ හැකිය, නැතහොත් චලනය හයිඩ්‍රොලික්ස් සහ වායුමය මගින් බල ගැන්විය හැකිය.විදුලි රේඛීය ක්‍රියා...
  වැඩිදුර කියවන්න